Slide Fzvx1
Slide-fzvx1
Slide-fzv1
Slide-fzv2
Slide-fzv3

V letošním roce oslaví Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 10 let od svého založení

Fakulta zdravotnických věd vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je nejmladší fakultou olomoucké univerzity, ale její historie sahá do akademického roku 1992/93, kdy byl poprvé otevřen bakalářský obor ošetřovatelství. Fakulta zdravotnických věd měla v době svého vzniku šest ústavů, nyní ji tvoří osm ústavů a pracovišť, které se kromě vzdělávání, orientují na vědeckou činnost v nelékařských zdravotnických oborech

Při příležitosti tohoto významného jubilea se budou konat ve dnech 10. – 12. 04. 2018 v historických prostorách Univerzity Palackého v Olomouci a na půdě Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci oslavy spojené s tímto významným milníkem.

Základní informace

Datum: 10. – 12. 04. 2018

Místa konání:
Freskový sál – rektorát Univerzity Palackého
Mozarteum – Arcidiecézní muzeum
Fakulta zdravotnických věd

Program

  1. 4. 2018

Zasedání Redakční rady časopisu Profese online (Freskový sál UP)

Zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (Freskový sál UP)

  1. 4. 2018

Slavnostní konference k 10. výročí FZV UP (Arcidiecézní muzeum – Mozarteum)

  1. 4. 2018

Slavnostní konference SVOČ a DSP (Teoretické ústavy LF/FZV UP)

Podrobný program oslav ke stažení zde (.jpg).

Zvaní přednášející

prof. Walshe Catherine (Velká Británie)

prof. Sally Chan (Austrálie)

dr. Lies Willems (Belgie)

doc. Alvisa Palese (Itálie)

doc. Bajinskis Ainars (Lotyšsko)

prof. Jim Richards (Velká Británie)

Registrace

Děkujeme za zájem o účast na slavnostních přednáškách 10. výročí založení FZV UPOL dne 11. 4. 2018, nicméně kapacita sálu je v tuto chvíli již naplněna.

V případě zájmu prosím kontaktujte Konferenční servis UP na e-mailové adrese: konferencniservis@upol.cz